Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Piękna Nasza Polska Cała

Nasza placówka bierze udział w projekcie:

We wrześniu rozpoczęła się edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
„Piękna Nasza Polska Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat jakże ważny i poważny- jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

 

Cele ogólne:

ü  Kształtowanie postaw politycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.

ü  Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

 

Cele szczegółowe:

ü  Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

ü  Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.

ü  Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

ü  Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

ü  Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

ü  Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

 

Additional information

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech