Współpraca ze środowiskiem

 Współpraca ze środowiskiem

Nasza szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

 • Miejskim Uczniowskim Klubem Piłkarskim

 • Miejskim Klubem Sportowym

 • Urzędem Miejskim, wydziały: Promocji, Organizacji Pozarządowych

 • Wyższą Szkołą Biznesu

 • Planetarium w Katowicach

 • Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Dąbrowie Górniczej

  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 • Miejskim Ośrodkiem Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

 • Szkolnym Związkiem Sportowym, MUKP

 • Parafią św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Dąbrowie Górniczej

 • Biblioteką Miejską.

 

Additional information