najważniejsze zjawiska astronomiczne 2019

Kalendarz najważniejszych zjawisk astronomicznych 2019

 

W kalendarzu zjawisk astronomicznych 2019 znajdziecie daty najważniejszych i najciekawszych wydarzeń na niebie.

 

1.01 - koniunkcja Księżyca z Wenus (23:25)

2.01 - koniunkcja górna Saturna (05:50)

3.01 - koniunkcja Merkurego z Jowiszem (09:23)

03.01 - maksimum meteorów z roju Kwadrantydów

4.01 - maksimum roju Kwadrantydy (00:00)

5.01 – koniunkcja Księżyca z Saturnem (19:32)

13.01 - koniunkcja Księżyca z Marsem (01:11), koniunkcja Merkurego z Saturnem (14:30)

21.01 - całkowite zaćmienie Księżyca (06:16)

2.02 – zakrycie Saturna przez Księżyc

21/22.04 - maksimum meteorów z roju Lirydów

05/06.05 - maksimum meteorów z roju eta Akwarydy

23/24.05 - maksimum meteorów z roju roju Camelopardalidów

2.07 – całkowite zaćmienie Słońca, Pacyfik płd., Ameryka Płd. (Niewidoczne w Polsce)

16.07 – częściowe zaćmienie Księżyca

28.07 - maksimum meteorów z roju Południowych delta Akwarydów

12/13.08 - maksimum meteorów z roju Perseidów

08.10 - maksimum meteorów z roju Drakonidów

21.10 - maksimum meteorów z roju Orionidów

11.11 – tranzyt Merkurego przed tarczą Słońca

17/18.11 - maksimum meteorów z roju Leonidów

13/14.12 - maksimum meteorów z roju Geminidów

22.12 - maksimum meteorów z roju Ursydów

Kalendarz astronomiczny 2018

Najciekawsze wydarzenia astronomiczne i astronautyczne w 2018 r.

• 2 stycznia – tzw. Superksiężyc, czyli pełnia występująca w perygeum

• 3-4 stycznia – maksimum roju Kwadrantydy

• 31 stycznia – tzw. Superksiężyc, czyli pełnia występująca w perygeum

• 31 stycznia – całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne w większej części Ameryki

Północnej, we wschodniej Azji, w Australii i na Pacyfiku

• 15 lutego – częściowe zaćmienie Słońca, widoczne w części Chile, południowej

Argentynie (Ameryka Południowa) oraz w Antarktyce

• 25 marca – zmiana czasu z „zimowego” na ,,letni” – o godz. 2:00 przestawienie

zegarów na 3:00

• 22-23 kwietnia – maksimum roju Lirydy

• 5 maja – start lądownika marsjańskiego InSight

• 6-7 maja – maksimum roju Eta Akwarydy

• 8 maja – zakrycie Aldebarana przez Księżyc

• czerwiec – sonda Hayabusa 2 osiąga planetoidę Ryugu

• 13 lipca – częściowe zaćmienie Słońca, widoczne na południowym wybrzeżu Australii

i w Antarktyce

• 27 lipca – całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne prawie w całej Europie, w Afryce,

w zachodniej i środkowej Azji, na Oceanie Indyjskim w zachodniej Australii

• 27 lipca – opozycja Marsa, planeta zbliża się do Ziemi na odległość 0.38496647 au

• 28-29 lipca – maksimum roju Delta Akwarydy

• 11 sierpnia – częściowe zaćmienie Słońca, widoczne w części Kanady, na

Grenlandii, północnych wybrzeżach Europy oraz w północnej i wschodniej Azji

• 12-13 sierpnia – maksimum roju Perseidy

• październik – początek badań planetoidy Bennu przez sondę OSIRIS-REx

• październik – start sondy BepiColombo, orbitera i lądownika Merkurego

• 8 października – maksimum roju Drakonidy

• 21-22 października – maksimum roju Orionidy

• 28 października – zmiana czasu z „letniego” na „zimowy” – o godz. 3:00

przestawienie zegarów na 2:00

• 5-6 listopada – maksimum roju Taurydów

• 17-18 listopada – maksimum roju Leonidów

• 13-14 grudnia – maksimum roju Geminidów

• 16 grudnia – kometa 46P/Wirtanen zbliża się do Ziemi na odległość zaledwie 11.6

mln km. 

• 21-22 grudnia – maksimum roju Ursydów

Kalendarz astronomiczny na rok 2016

Najciekawsze wydarzenia astronomiczne w 2016 r.

• 3-4 stycznia – maksimum roju Kwadrantydy

• 9 marca – całkowite zaćmienie Słońca, widoczne na Oceanie Spokojnym

• 23 marca – częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca, widoczne na Oceanie

Spokojnym

• 22-23 kwietnia – maksimum roju Lirydy

• 6-7 maja – maksimum roju Eta Akwarydy

• 9 maja – przejście (tranzyt) Merkurego na tle tarczy Słońca

• 22 maja – opozycja Marsa

• 4 lipca – sonda Juno zbliża się do Jowisza

• 28-29 lipca – maksimum roju Delta Akwarydy

• 12-13 sierpnia – maksimum roju Perseidy

• 27 sierpnia – bardzo bliskie (0.06º) złączenie Wenus z Jowiszem

• 1 września – obrączkowe zaćmienie Słońca, widoczne w Afryce i na Oceanie

Indyjskim

• 16 września – częściowe półcieniowe zaćmienie Księżyca, widoczne w

Europie, Azji, Afryce i w Australii

• 7 października – maksimum roju Drakonidy

• 16 października – tzw. Superksiężyc, pełnia Księżyca w czasie perygeum

• 21-22 października – maksimum roju Orionidy

• 4-5 listopada – maksimum roju Taurydów

• 14 listopada – tzw. Superksiężyc, pełnia Księżyca w czasie perygeum

• 17-18 listopada – maksimum roju Leonidów

• 13-14 grudnia – maksimum roju Geminidów

• 14 grudnia – tzw. Superksiężyc, pełnia Księżyca w czasie perygeum

• 21-22 grudnia – maksimum roju Ursydów

fragment Almanachu 2016

 autor.Tomasz Scieżor 

 

Additional information