Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/
stanowisko

Sp

Wychowawstwo

1.      

Biegańska Alicja

Dyrektor,
nauczyciel informatyki

 +

-

2.      

Urbaniak Marta

Zastępca dyrektora,
nauczyciel matematyki

+

-

 

ks. Augustyn Adam

Nauczyciel religii

+

-

 

Bagińska Monika

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

+

 
 

Bekus Edyta

Nauczyciel rewalidacji

+

-

4.      

Bengier Monika

Nauczyciel plastyki

 i zajęć artystycznych

+

-

5.      

Borowiec Iwona

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wiedzy o spłeczeństwie 
Nauczyciel bibliotekarz

+

-

7.      

Borówka Elżbieta

Nauczyciel świetlicy

+

-

 

Brandys Agnieszka

Nauczyciel języka polskiego

+

-

8.      

Ciesielska Izabela

Nauczyciel  j. polskiego

+

-

9.      

Cebo Marta

Pedagog szkolny

+

-

 

Cudak Iwona

Nauczyciel logopeda

+ -
 

Derwisz Jacek

Nauczyciel świetlicy

 +  -

10.   

Domachowska Macek Wioletta

Nauczyciel  zajęć komputerowych, informatyki i techniki

+

Klasa IVa

11.   

Doroz Katarzyna

Kierownik świetlicy + -
 

Dresner - Chatys Aneta

Nauczyciel geografii, doradca zawodowy

+

-

12.   

Dzierzęcka –Zwoźniak Beata

Nauczyciel
wychowania fizycznego

+

Klasa VIa 

13.   

Gajda Łukasz

Nauczyciel
wychowania fizycznego

+

-

 

Gołuzin Dorota

Nauczyciel rehabilitant

+

-

15.   

Górnik Anna

Nauczyciel języka angielskiego, logopeda

+

-

 

Harbacz - Mbengue Sylwia

Psycholog

+

-

 

Jamrozy Żaneta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

+

oddział przedszkolny

 

Jata Marta

Nauczyciel współorganizujący 

+

-

 

Jurusik Katarzyna

Nauczyciel matematyki

+

klasa V a 

 

Kantor Kinga

Nauczyciel religii

+

-

17.   

Klimczak Monika

Nauczyciel historii, muzyki,
zajęć artystycznych

+

klasa IV B

 

Korzuchowska Małgorzata 

Nauczyciel współorganizujący

+

-

 

Kosoń Iwona

Nauczyciel przyrody i biologii

+

klasa IV c

 

Kozioł Waldemar

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

+

-

18.   

Kruczek Monika

Nauczyciel j. niemieckiego i  etyki

+

klasa VII a

 

Krupa Magdalena

Wychowawca przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

+

oddział przedszkolny

 

Langier - Kopecka Adrianna

Nauczyciel chemii i biologii

+

-

 

Ławrynowicz Aleksandra

Nauczyciel języka polskiego

+

-

 

Łągiewka Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

+

klasa VI b

20.   

Marszałek Magda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

+

oddział przedszkolny

24.   

Nowacka Iwona

Nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej

+

klasa II a 

 

Piekarska Marlena

Nauczyciel współorganizujący

+

-

 

Pomorska Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

+

klasa VIII a

 

Ratajczyk - Gajda Elżbieta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

+

klasa I a 

 

Stachura - Badoń Justyna

Nauczyciel języka polskiego

+

-

 

Ściwiarska Lidia

Nauczyciel muzyki

+

-

 

Tutak - Żak Monika

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

+

oddział przedszkolny

30.   

Walotek Teresa

Nauczyciel  j. polskiego,

j. angielskiego

+

klasa V b 

32.   

Wierzbik Magdalena

Nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej,
j. angielskiego

+

klasa III a sp

 

Żukowska Maja

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

+

oddział przedszkolny

Additional information