Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

Lp

Nazwisko i imię nauczyciela

Stanowisko/nauczany przedmiot

Wychowawstwo

1.       

Biegańska Alicja

Dyrektor Szkoły/ nauczyciel plastyki

2.       

Urbaniak Marta

Wicedyrektor Szkoły/ nauczyciel matematyki

3.       

Doroz Katarzyna

Kierownik świetlicy szkolnej

4.       

Bagińska Monika

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

5.       

Białas Krystyna

Wychowawca świetlicy

6.       

Borowiec Iwona

Nauczyciel bibliotekarz oraz wiedzy o społeczeństwie

7.       

Borówka Elżbieta

Wychowawca świetlicy

8.       

Cebo Marta

Pedagog szkolny

9.       

Cudak Iwona

Nauczyciel logopeda

10.   

Derwisz Jacek

Wychowawca świetlicy

11.   

Domachowska – Macek Wioletta

Nauczyciel techniki i informatyki

Klasa VA

12.   

Domańska Paulina

Nauczyciel języka polskiego

13.   

Dzierzęcka –Zwoźniak Beata

Nauczyciel wychowania fizycznego

14.   

Frączek Aleksandra

Nauczyciel doradztwa zawodowego

15.   

Gajda Łukasz

Nauczyciel wychowania fizycznego

16.   

Gołuzin Dorota

Nauczyciel rewalidacji

17.   

Górnik Anna

Nauczyciel języka angielskiego, logopeda

18.   

Jamrozy Żaneta

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

PII

19.   

Jata Marta

Nauczyciel współorganizujący oraz rewalidacji

20.   

Jurusik Katarzyna

Nauczyciel matematyki

VIA

21.   

Kantor Kinga

Nauczyciel religii

22.   

Klimczak Monika

Nauczyciel historii

VB

23.   

Kosoń Iwona

Nauczyciel przyrody i biologii

VC

24.   

Kozioł Waldemar

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

25.   

Kruczek Monika

Nauczyciel języka niemieckiego i etyki

VIIIA

26.   

Krupa Magdalena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

IA

27.   

Łągiewka Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

VIIB

28.   

Marszałek Magda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

PI

29.   

Nagła – Szydło Teresa

Nauczyciel plastyki

30.   

Nowacka Iwona

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

IIIA

31.   

Pilzak Wioletta

Nauczyciel geografii

32.   

Ratajczyk – Gajda Elżbieta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

IIA

33.   

Ruszczyk Katarzyna

Psycholog szkolny

34.   

Siemion Agnieszka

Nauczyciel chemii

35.   

Stachura – Badoń Justyna

Nauczyciel języka polskiego

IVA

36.   

Starok Milena

Nauczyciel języka angielskiego

VIIA

37.   

Ściwiarska Lidia

Nauczyciel muzyki

38.   

Tutak – Żak Monika

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

PI

39.   

Walotek Teresa

Nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

VIB

40.   

Wielgomas Stefan

Nauczyciel religii

41.   

Wierzbik Magdalena

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

IB

42.   

Żukowska Maja

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego

PII

Additional information