Strona główna

Obiady - maj 2019

OBIADY MAJ 2019r.

Informujemy, że kwota za obiady w maju, po uwzględnieniu odpisu z poprzedniego miesiąca wynosi 40,00 zł.

(wyliczenie dla ucznia szkoły wg poniższego wzoru:

21 dni maja x 4,00 zł. – 44,00 zł. odpisu z kwietnia) 

Additional information