Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Strona główna

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

INFORMACJA O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 165.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  dn. 14. 02. 2019r., przekazujemy informację o realizacji w naszej szkole rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007). Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.      

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.            Przedmiotowa pomoc ma trafić do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe (150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej):
– 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 792 zł dla osoby w rodzinie

 

Wskazany program jest programem wspierania finansowego gmin, w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań, o których mowa w art. 90u ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w zakresie organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.     

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ( z dnia 1 października 2018 r.)

https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/11320/2/1/Uchwala%20RM.pdf

 

Additional information

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech